Personadressregister

Beställ uppdaterade personadressregister

Personadressregister finns i flera olika former där Statens Personadressregister – SPAR förmodligen är det mest kända och användbara register för de flesta som behöver beställa uppdaterade adresser från folkbokföringen. För att beställa adressregister från SPAR så vänder man sig till Adressleverantören i Sverige AB som hjälper till med ändamålsprövningar och myndighetsbeslut så att ni kan få en snabb och korrekt leverans.

För att göra en förfrågan om adresser från Statens Personadressregister så använder ni formuläret på denna sida: Privatpersoner

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med adresser från SPAR och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.

Personadressregister