Adressregister till vårdnadshavare

Beställ uppdaterade adressregister till vårdnadshavare…

Adressregister till vårdnadshavare levereras som standard i Excel format med möjlighet att beställa till etiketter som är färdiga att klistra på era utskick. 

Adressering till barn under 16 år

Vid urval av barn under 16 år adresseras detta till vårdnadshavaren i vårdnadshavarens namn. Följande adresseringsval finns att göra:

  • endast till vårdnadshavare som har samma adress som barnet
  • inget krav på att adress är samma som barnets
  • i första hand till kvinnlig vårdnadshavare
  • endast till kvinnlig vårdnadshavare
  • i första hand till manlig vårdnadshavare
  • endast till manlig vårdnadshavare
  • till alla vårdnadshavare

Dubbeladressering – om det finns flera barn i en familj som uppfyller urvalskriterierna skapas två lika adressposter. Som beställare måste man innan urvalet verkställs ta ställning till om man vill ha alla adresser eller om man bara vill ha en (1 st) adress. Spärr mot direktreklam kontrolleras både på barnet och på vårdnadshavaren. Om någon av dem har spärr levereras inte någon adress. Adressregister till vårdnadshavare går att beställa till barn från att de fyllt 8 veckor.

Läs mer om adresser till vårdnadshavare och gör en förfrågan på följande sidor:

Vårdnadshavare beställ – www.adressleverantoren.se

Register privatpersoner – www.registerdata.eu

Kontakta oss om adressregister till vårdnadshavare…

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående adressregister till vårdnadshavare och på kontorstid så går det även att kontakta oss på telefon 026-423 20 00 eller skicka e-post till info@brfregistret.se

Meddelanden inkomna före kl.14:00 svarar vi i regel på samma dag.

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med adressregister till vårdnadshavare och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.

Adressregister till vårdnadshavare