Samfällighetsföreningsregistret

Samfällighetsföreningsregistret sök

Samfällighetsföreningsregistret har i uppdrag att hålla ett nationellt register över alla samfällighetsföreningar och delägande fastigheter i Sverige och vill man beställa adresser ur samfällighetsregistret så gör man det på denna sida: Samfällighetsföreningarna

Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer och det är en effektiv form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen.

En samfällighet kan förvaltas genom bildning av en samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning. En samfällighetsförening är en juridisk person som tilldelas ett organisationsnummer vid registreringen hos Lantmäteriet.

En samfällighet kan förvaltas på två sätt:

  • Av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning), eller
  • Direkt av delägarna (delägarförvaltning)

Några andra typer av förvaltningsformer är inte tillåtna. Det går alltså inte att låta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ta hand om förvaltningen.

Delägarförvaltning innebär att delägarna förvaltar samfälligheten direkt, dvs utan att använda någon särskild organisation. Delägarna måste vara överens i alla frågor, en majoritet kan inte köra över en minoritet. Om delägarna inte är överens i en fråga är den enda utvägen att begära ett delägarsammanträde med hjälp av Lantmäteriet.

Medlemmar
Ägarna till de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Den som köper en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen. Det är ägarna av deltagande fastigheter som är ansvariga för drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. Förvaltningen ska endast avse det som finns med i anläggningsbeslutet, till exempel en parkeringsplats.
Ägarna till samfällighetsföreningar även de att beställa på Samfällighetsföreningarna

Kontakta oss om Samfällighetsföreningsregistret…

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående Samfällighetsföreningsregistret och på kontorstid så går det även att kontakta oss på telefon 026-423 20 00 eller skicka e-post till info@brfregistret.se

Meddelanden inkomna före kl.14:00 svarar vi i regel på samma dag.

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med adresser till Samfällighetsföreningsregistret och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.

Samfällighetsföreningsregistret