Förteckning över Sveriges skolor

Beställ en förteckning över Sveriges skolor

Förteckningen över Sveriges alla skolor innehåller information om skolan, ägare, årskurser, telefonnummer och e-postadress till skolan. Man kan välja att beställa förteckningen över alla skolor i Sverige eller i vissa geografiska områden eller utifrån vilka årskurser/utbildningar skolorna erbjuder.

För att göra en förfrågan om en listan över skolor så gör ni det på denna sida: Skolregistret

Det går även att beställa till färdigutskrivna självhäftande adresslappar med adressen till skolorna när ni beställer förteckningen över skolor.

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med en förteckning över alla skolor i Sverige och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.