Adresser från folkbokföringsregistret

Beställ uppdaterade adresser från folkbokföringsregistret

Adresser från folkbokföringsregistret kommer direkt ifrån Statens Personadressregister och är ett uppdaterat register över alla personer som är bosatta i Sverige. Adresserna från folkbokföringen går bra att använda till exempelvis reklamutskick när man behöver bra och uppdaterade adresser. Det går även att beställa ut information om vårdnadshavare och barnfamiljer med en ändamålsprövning som Adressleverantören skickar in för godkännande.

För att göra en kostnadsfri förfrågan om att beställa ut adresser från folkbokföringsregistret så använder ni dessa sida: Personregister

Folkbokföringsregistret administreras av Skattemyndigheten på uppdrag av Staten och är en pålitlig källa för att köpa ut adresser till privatpersoner med personens folkbokföringsadress. Adressleverantören har ombesörjt beställningar och leveranser från folkbokföringsregistret i sedan 2003 och kan kontakta på denna sida: adressleverantoren.se

Ett tips när man beställer ut adresser till vårdnadshavare, barnfamiljer och privatpersoner är att samtidigt beställa med printade adresslappar som är färdiga att klistra på era utskick.

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med att beställa adresser från folkbokföringsregistret och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.