Fastighetsägarförteckning

Beställ uppdaterad fastighetsägarförteckning

Fastighetsägarförteckningen beställer man ut från Fastighetsregistret för att i samfällighetsföreningen/vägföreningen ha ett uppdaterad register över alla delägande fastigheter och den ligger även som grund för den debiteringslängd som ska finnas i alla samfällighetsföreningar. 

Fastighetsägarförteckningar bör förnyas varje år och beställs här: Fastighetsregistret

Fastighetsägarförteckningar levereras som standard i Excel format men vi levererar även i andra format på efterfrågan. Ett tips kan vara att samtidigt beställa ut en eller två uppsättningar av färdigutskrivna självhäftande adressetiketter med ägarnas adress. På så vis har vi färdiga etiketter att klistra på kuvert om ni ska göra utskick med medlemmarna i samfälligheten.

Det går även att prenumerera på fastighetsägarförteckningen så att ni varje år vid samma tidpunkt får en uppdaterad version av listan med alla delägande fastigheter som kan ligga till grund för kallelser och debiteringslängd.

 

Kontakta oss om fastighetsägarförteckningar…

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående fastighetsägarförteckning och på kontorstid så går det även att kontakta oss på telefon 026-423 20 00 eller skicka e-post till info@brfregistret.se

Meddelanden inkomna före kl.14:00 svarar vi i regel på samma dag.

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med fastighetsägarförteckning och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.