Förteckning över privata hyresvärdar

Beställ förteckning över privata hyresvärdar

En förteckning över privata hyresvärdar är väsentlig att jobba med när man är i behov att att skaffa lägenhet och speciellt i städer där bostadsköerna är långa hos de kommunala bostadsbolagen. Till skillnad mot de vanliga bostadsköerna så behöver inte Privata Hyresvärdar ta hänsyn till hur länge någon stått i bostadskö utan kan direkt tilldela någon en lägenhet som är på väg att bli ledig.

Läs mer om privata hyresvärdar på länkarna nedan där det också går att beställa ut listor över alla privata hyresvärdar.

Privata hyresvärdar Stockholm

Privata hyresvärdar Göteborg

Privata hyresvärdar Malmö

Privata hyresvärdar i övriga städer

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med en förteckning över privata hyresvärdar och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.