Register över nyblivna föräldrar

Beställ register över nyblivna föräldrar

Register över nyblivna föräldrar går att beställa från och med att barnet är 8 veckor gammalt. Välja att rikta era utskick till familjen, mamman eller pappan men det är också möjligt att beställa till mobilnummer så att det går att bearbeta målgruppen via telefon. Vid varje uttag av register till de nyblivna föräldrarna så föregås detta av ett myndighetsbeslut och ändamålsprövning hos skattemyndigheten vilket inte är några problem då vi sköter om både ansökan och ändamålsprövningen. 

Som standard levereras registren över nyblivna föräldrar i Excel men det går också bra att välja leverans i annat dataformat så som till exempel TAB separerad textfil eller annat valfritt format.

Med uppdaterade rutiner och dagliga uttag så kan vi genomföra snabba leveranser av registren över de nyblivna föräldrarna och ett tips kan vara att beställa till en eller två uppsättningar av färdigutskrivna adressetiketter som bara är att klistra på era eventuella utskick.

För att läsa mer om nyblivna föräldrar eller göra en förfrågan så gör ni det på denna sida: Nya vårdnadshavare

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle. BRF-Registrets adresser uppdateras varje dygn mot Bolagsverket, Fastighetsregistret och Teleoperatörernas register.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med adresser till nyblivna föräldrar och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.

Register nyblivna föräldrar