Skolor i Sverige

Beställ uppdaterade adresser skolor i Sverige.

Registren över skolor i Sverige innehåller skolornas namn, årskurser, inriktning och kontaktuppgifter inklusive e-postadresser samt namn  på rektor och adresser. Registret över alla skolor i Sverige uppdateras kontinuerligt och levereras som standard som ett komplett register över alla skolor i Sverige och i Excelformat med möjlighet att beställa till färdiga adressetiketter.

När man ska göra postala utskick till målgruppen så finns Rektor med som kontaktperson. Vill man nå någon annan typ av kontaktperson på skolan så får man använda sig av tilltryck, exempelvis ”Till Studievägledare” på kuvertet eller trycksaken som skickas. Motsvarande om man ska göra utskick via e-post så får man använda tilltrycket i ämnesraden eller i första stycket i brödtexten.

Skolregistret uppdateras kontinuerligt under året och är komplett med alla skolor. Följande skolformer är skolorna uppdelade i:

  • Grundskolor
  • Grundsärskolor
  • Specialskolor
  • Sameskolor
  • Gymnasieskolor
  • Gymnasiesärskolor
  • Komvux
  • Komvux SFI

I grundskolorna framgår vilka årskurser de har och gymnasierna är dokumenterade med vilka program de har. E-postadress till skolan medföljer alla skolor. Ska ni göra postala utskick till skolorna så är tips att beställa med utskrivna adressetiketter som är färdiga att klistra på era kuvert.

Läsa mer om alla möjligheterna registret över alla skolor i Sverige här: Sveriges Skolor

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med adresser till alla skolor i Sverige och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.

Skolor i Sverige