Adresser till barnfamiljer

Beställ uppdaterade adresser till barnfamiljer

Adresser till barnfamiljer – När ni beställer adresser till barnfamiljer så levererar vi barnfamiljernas folkbokföringsadress och förutom geografi går det att söka på ålder så att det ska finnas minst ett barn i barnfamiljen som har rätt ålder inne. Alla adresser till barnfamiljer kommer från folkbokföringsregistret som också gör en ändamålsprövning innan adresserna levereras men som vi som leverantör sköter om.

Adresser till vårdnadshavare levereras med information om vårdnadshavarens folkbokföringsadress medan sökningen på ålder avser barnets ålder och beställer man till färdiga adressetiketter så står där namnet på vårdnadshavaren. 

Det är möjligt att beställa ut adresser till barnfamiljer från det att barnet är 8 veckor. Urvalet av vårdnadshavare kan göras utifrån barnets ålder, eller födelseår, kön, län, kommun, postnummer, postort och om det i första hand ska ställas till kvinnlig, eller manlig vårdnadshavare. 

Adresser till privatpersoner levereras som standard i MS Excel och vi kan även leverera färdigutskrivna adressetiketter. 

Adresser till vårdnadshavare med barn under 16 år

När man gör urval till barn under 16 år adresseras detta till vårdnadshavaren i vårdnadshavarens namn. Dessa adresseringsval finns att göra:

 

  • Endast till vårdnadshavare som har samma adress som barnet
  • Inget krav på att adress är samma som barnets
  • I första hand till kvinnlig vårdnadshavare
  • Endast till kvinnlig vårdnadshavare
  • I första hand till manlig vårdnadshavare
  • Endast till manlig vårdnadshavare
  • Till alla vårdnadshavare
  • Vi hjälper er att välja rätt adresseringsval utifrån målet med er kampanj

Läs mer på denna sida om adresser till barnfamiljer och hur ni går till väga för att beställa adresser: Vårdnadshavare

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med adresser till barnfamiljer och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.