Register över gymnasieskolor

Beställ uppdaterade register över gymnasieskolor

Beställ register över gymnasieskolor i Excel format med information om vilka program respektive gymnasieskola erbjuder och kontaktuppgifter till gymnasieskolan. Registret innehåller som standard följande information:

 • HUVUDMANNATYP
 • ORGANISATIONSNR
 • LÄN
 • LÄNSNAMN
 • KOMMUN
 • KOMMUNNAMN
 • SKOLENHETSKOD
 • SKOLENHETENS NAMN
 • ADRESS
 • POSTNR
 • POSTORT
 • BESÖKSADRESS
 • BESÖKSPOSTNR
 • BESÖKSPOSTORT
 • TELENR
 • WEBB
 • EPOST
 • HUVUDMANS NAMN
 • REKTORS NAMN
 • BARN- O FRITIDSPROGRAMMET
 • BYGG- O ANL. PROGRAMMET
 • EL- O ENERGIPROGRAMMET
 • FORDONS- O TRANSP. PROGRAMMET
 • HANDELS O ADM. PROGRAMMET
 • HANTVERKSPROGRAMMET
 • HOTELL O TURISMPROGRAMMET
 • INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET
 • NATURBRUKSPROGRAMMET
 • REST.- O LIVSMEDELSPROGRAMMET
 • VVS O FASTIGHETSPROGRAMMET
 • VÅRD O OMSORGSPROGRAMMET
 • EKONOMIPROGRAMMET
 • ESTETISKA PROGRAMMET
 • HUMANISTISKA PROGRAMMET
 • NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
 • SAMHÄLLSVETENSKAPPROGRAMMET
 • TEKNIKPROGRAMMET
 • INT. BACCALAUREATE
 • PROGRAMINRIKTAT VAL
 • INDIVIDUELLT ALTERNATIV
 • SPRÅKINTRODUKTION
 • YRKESINTRODUKTION
 • FLYGTEKNIKUTBILDNINGEN
 • MARINTEKNIKUTBILDINGEN
 • SJÖFARTSUTBILDNINGEN
 • TÅGTEKNIKUTBILDNINGEN
 • UTBILDNINGEN SAMISKA NÄRINGAR
 • YRKESDANSARUTBILDNINGEN
 • VIDAREUTBILDING I FORM FJÄRDE TEKNISKT ÅR
 • ENDAST INTRODUKTIONSPROGRAM
 • INRIKTNING
 • JURIDISK FORM
För att beställa registret över gymnasieskolor så gör er förfrågan på denna sida: Skolregistret

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med register över gymnasieskolor och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.