SPAR-Registret

Beställ uppdaterade adresser från SPAR-Registret

Statens personadressregister, SPAR-Registret, är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd. Uppgifterna i SPAR uppdateras varje dygn med uppgifter från folkbokföringsregistret. Syftet med SPAR är att lämna ut uppgifter elektroniskt under förutsättning att mottagaren uppfyller vissa villkor.

Beställ adresser från folkbokföringen och SPAR-Registret här: SPAR Adressregistret

Historik

SPAR har funnits sedan slutet av 1970-talet. Sedan mitten av 1980-talet har drift och stor del av marknadsföringen av SPAR skötts av ett externt företag. Huvudman och personuppgiftsansvarig var myndigheten Sparregisternämnden. Skatteverket är huvudman och personuppgiftsansvarig för SPAR sedan 1 januari 2009.

Skatteverket har formulerat sitt uppdrag kring SPAR så här:

Skatteverket ska hålla ett register (SPAR) och elektroniskt lämna ut personuppgifter på ett effektivt sätt, till låg kostnad för användarna samtidigt som den enskildes integritet värnas.

SPAR finansieras uteslutande via försäljningsintäkter som på sikt ska motsvara verksamhetens självkostnad.

Ett nytt tekniskt system för SPAR har tagits fram av Skatteverket. SPAR-tjänsterna har successivt driftsatts från hösten 2011 fram till våren 2013. Det tidigare tekniska systemet avvecklades och stängdes våren 2013. Drift och förvaltning av SPAR har upphandlats och sköts idag av Tieto Sweden AB som även bemannar SPAR:s kundtjänst.

Syftet med SPAR framgår av ändamålen som anges i 3 § SparL. Personuppgifter får lämnas ut (behandlas) om mottagaren ska använda uppgifterna för att

aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter (kontrolländamålet),

ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed jämförlig verksamhet (urvalsändamålet).

Uppgifter i SPAR lämnas ut elektroniskt efter beslut av Skatteverket. De tjänster som tillhandahålls anges under fliken ”Våra tjänster”. I SPAR:s två ansökningsblanketter finns översiktliga beskrivningar av tjänsterna.

Beställ adresser från folkbokföringen och SPAR-Registret här: SPAR Adressregistret

Om BRF-Registret…

BRF-registret är en avdelning inom Fastighetsregistret som har som arbetsuppgift och fokus att hålla registret över alla bostadsrättsföreningar i Sverige uppdaterat och komplett med den senaste informationen. BRF-Registret startade 2004 och är sedan 2010 en del av Fastighetsregistret i Gävle.

Läs även mer om följande register…

Andra register

Här finns alternativa register som kan vara intressant i kombination med adresser till fritidshusägare och ger er dessutom fler uppslag på adresser man med fördel kan beställa här.

SPAR-Registret